Thursday, 31 March 2016

KELEBIHAN DAN KEAJAIBAN BERZIKIR

Di dalam al-Quran Allah SWT bahawa Allah sentiasa mengingati hamba-hamba-Nya yang mengingati-Nya sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, “Kerana itu, ingatlah (berzikirlah) kamu kepada-Ku nescaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)Ku.” (Surah al-Baqarah [002], ayat 152)
Salah satu jalan untuk mengingati Allah SWT ialah dengan berzikir, oleh kerana itulah umat Islam digalakkan memperbanyakkan berzikir kepada Allah SWT jika mahu hampir kepada-Nya. Zikir adalah amalan yang sangat mulia dan sangat dituntut serta disukai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Ianya merupakan rangkaian iman yang harus disempurnakan oleh semua umat Islam dalam keadaan khusyuk dan tawaduk. Allah SWT berfirman yang bermaksud, “Dan sebutlah (nama) serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri serta dengan perasaan takut (untuk melanggar perintah-Nya) dan dengan tidak pula mengeraskan (menyaringkan) suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk (menjadi) dari orang-orang yang lalai.” (Surah al-‘Araaf [007], ayat 205)
Zikir ialah menyebut dan mengingat Allah seperti membaca tasbih ‘Subhanallah’ bertakbir ‘Allahuakbar’, membaca hauqalah ‘Lahaula wala Quwata Illa Billah’, membaca hasballah ‘Hasbiallah’, membaca basmallah ‘Bismillahir Rahmanir Rahim’, membaca al-Quran al-Karim dan membaca doa-doa yang mahsyur iaitu doa yang diterima daripada Rasulullah SAW.
Dari Jabir bin Abdillah ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, “Zikir yang paling mulia ialah Lailahaillallah dan doa yang paling baik ialah Alhamdulillah.” (Riwayat Al-Imam Ibnu Majah).
Ketahuilah wahai kaum Muslimin bahawa amalan berzikir itu sangat banyak fadilatnya. Antaranya ia boleh menjauhkan diri kita dari bersikap lalai dan lupa kepada Allah SWT, boleh meluruskan fikiran dan hati untuk terus mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, memberi ketenangan batin atau ketenteraman jiwa yakni sakinah. Zikir juga boleh menyebabkan pengamalan mendapat keampunan dari Allah SWT sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Surah al-Ahzab [033], ayat 35)
Di samping itu, zikir ‘Lailahaillallah’ mempunyai banyak fadhilat dan kelebihan, antaranya ialah:-
 Pertama : Pengamal akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW.
 Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, “Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW : Yang akan mencapai kebahagiaan dan keuntungan melalui syafaatku ialah orang yang mengucap kalimah Lailahaillallah dengan hati yang ikhlas.” (Hadis riwayat al-Bukhari)
 Kedua : Mendapat jaminan masuk Syurga.
 Dari Zaid bin Arqam Radiallahuanhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, “Barangsiapa yang mengucapkan ‘Lailahaillallah’ dengan ikhlas, dia akan dimasukkan ke dalam syurga.” Lalu ditanya kepada baginda SAW, “Bagaimanakah yang dimaksudkan dengan ikhlas itu?” Rasulullah SAW bersabda, “Ikhlas itu ialah yang mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram.” (Hadis riwayat at-Tabarani)
 Ketiga : Tidak akan dimasukkan ke dalam api Neraka.
 Dari Umar r.a. meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, “Aku mengetahui satu kalimah yang tidaklah seorang hamba pun yang mengucapkannya dan membenarkannya dengan hati kemudian ia mati dengannya melainkan haramlah ke atasnya Neraka Jahanam. Kalimah itu ‘Lailahaillallah.’” (Hadis riwayat al-Hakim)
 Keempat : Amalan zikir tersebut mendapat timbangan yang lebih berat dari amalan-amalan yang lain.
 Dari Abi Abas r.a. bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, “Demi yang diriku di tangan-Nya, jika sekiranya segala langit dan bumi dan siapa yang ada padanya dan apa-apa yang ada di antaranya dan apa-apa yang ada di bawahnya diletakkan di sebelah dacing dan kalimah ‘Lailahaillallah’ di sebelah yang lain, maka dacing kalimah ‘Lailahaillallah’ itulah yang lebih berat.” (Hadis riwayat at-Tabarani)
 Kelima : Merupakan anak kunci Syurga.
 Muaaz bin Jabal Radiallahuanhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, “Anak-anak kunci syurga ialah mengakui kalimah ‘Lailahaillallah’.” (Hadis riwayat Imam Ahmad)
 Jangan meninggalkan zikir
 Jangan meninggalkan zikir, kerana engkau belum selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir, sebab kelalaian mu terhadap Allah ketika tidak berzikir lebih berbahaya daripada kelalaian mu terhadap Allah ketika kamu berzikir.
Semoga Allah menaikkan darjatmu daripada zikir dengan kelalaian, kepada zikir yang disertai ingat (sedar) terhadap Allah, kemudian naik pula dari zikir dengan kesedarang ingat kepada zikir yang disertai rasa hadir dan dari zikir yang disertai rasa hadir kepada zihir hingga lupa terhadap segala sesuatu selain Allah. Dan yang demikian itu bagi Allah tidak sukar (tidak berat).
Memindah (menaikkan) dari satu tingkat ke lain tingkat (darjat), zikir adalah satu-satunya jalan yang terdekat menuju kepada Allah, bahkan yang sangat mudah dan ringan.
Abu Qasim al-Qusyairy berkata : Zikir itu symbol wilayah (kewalian) dan pelita penerangan untuk sampai dan tanda sihatnya permulaannya, dan menunjukkan jernihnya akhir puncaknya dan tiada suatu amal yang menyamai zikir, sebab segala amal perbuatan itu ditujukan untuk berzikir, maka zikir itu bagaikan jiwa dari segala amal. Segala kelebihan zikir dan keutamaannya tidak dapat dibatasi.
Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman yang bermaksud, “Aku selalu mengikuti sangkaan hamba-Ku terhadap diri-Ku dan Aku selalu menyertainya ketika ia berzikir kepada-Ku.”
Jika ia berzikir dalam hati peribadinya (sendirian), AKupun berzikir padanya dalam diri-Ku dan jika ia berzikir pada-Ku di depan umum, Akupun berzikir padanya di muka umum yang lebih baik dari golongannya. Dan bila ia mendekati pada-Ku sejengkal, Aku mendekati padanya sehasta dan bila ia mendekati pada-Ku sehasta, Aku mendekati padanyua sedepa dan bila ia datang kepadaku berjalan, Aku datang kepadanya berjalan cepat (berlari).
Abdullah nin Abbas r.a. berkata : Tiada suatu kewajipan yang diwajibkan oleh Allah pada hamba-Nya melainkan ada batas-batasnya, kemudian bagi orang-orang yang uzur dimaafkan bila tidak dapat melakukannya, kecuali zikir maka tidak ada batas dan tidak ada uzur yang dapat diterima untuk tidak berzikir, kecuali jika berubah akal (gila).
Firman Allah SWT yang bermaksud, “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (sempurna akal), (yaitu) orang-orang yang mengingat (berzikir pada)Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (Surah ali-‘Imran [003], ayat 190-191)
Firman Allah yang bermaksud, “Hai sekalian orang yang beriman : Berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Dan bertasbihlah (mengagumkan) Allah pada pagi dan petang.”
Yakni pagi, siang, petang, malam, di darat, di laut, di udara, pergi dan tidak pergi, yakni pada segala tempat dan masa, bagi yang kaya, miskin, sihat, sakit, terang-terangan atau sembunyian dengan lisan atau hati dan pada segala hal keadaan.
 Antara zikir yang boleh dijadikan amalan
 Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda, “Siapa membaca kalimat tahlil: ‘Laa ilaaha ilallahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa alaa kulli syai-in qadiir’ sebanyak seratus kali dalam sehari, maka dia beroleh pahala sebanyak pahala memerdekakan sepuluh orang budak dan dicatat untuknya seratus kebajikan, serta dihapus daripadanya seratus kesalahan (dosa), dan pada hari itu dia terpelihara dari godaan syaitan sampai ke petang. Dan tidak seorang pun yang melebihi amalnya kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari seratus kali. dan siapa membaca: ‘Subhanallaahi wa bihamdih’ sebanyak seratus kali dalam sehari, dihapus segala kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan.” (Sahih Muslim dalam Bab – Zikir, Doa, Taubat , Istighfar No Hadis – 2313)
Dari Amru bin Maimun r.a., dari Rasulullah SAW sabdanya: “Siapa membaca: ‘Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa alaa kulli syain qadiir’ sebanyak sepuluh kali, maka dia beroleh pahala sebanyak pahala orang yang memerdekakan empat orang keturunan Ismail.” (Sahih Muslim dalam Bab – Zikir, Doa, Taubat, Istighfar No Hadis – 2315)
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda: “Dua kalimat yang ringan di lidah (mengucapkannya) tetapi berat timbangan pahalanya dan keduanya disukai Allah SWT ialah: ‘Subhaanallahi wa bihamdih, subhaanallaahil azhiim.’” (Sahih Muslim dalam Bab – Zikir, Doa, Taubat, Istighfar No Hadis – 2316)
Dari Mush’ab bin Sa’ad dari bapanya r.a., katanya: Seorang Arab dusun datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata: “(Ya, Rasulullah!) Ajarkanlah kepadaku kalimat (zikir) untuk kubaca.” Sabda baginda, “Bacalah: ‘Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah’, ‘Allahu akbar kabiiran wal hamdu lillahi katsiiran wa subhaanallaahi rabill alamin’, ‘laa hawla wa laa quwwata illa billaahil azizil hakim.’” Lalu kata orang itu, “Kalimat ini semuanya untuk Tuhan semata, yang mana untukku?” Sabda baginda, “Bacalah: ‘Allahummaghfir li warhamni, wahdini warzuqni.’” (Sahih Muslim dalam Bab – Zikir, Doa, Taubat , Istighfar No Hadis – 2318)
Dari Abu Malik Al Asyja’i dari bapanya r.a., kataya: “Apabila seorang lelaki masuk Islam, Nabi SAW mengajarinya solat, kemudian baginda menyuruhnya berdoa dengan kalimat ini ‘Allahummghfir li war hamni wahdini, wa aafini, warzuqni.’” (Sahih Muslim Bab – Zikir, Doa, Taubat , Istighfar No Hadis – 2319)
Dari Abdullah r.a, katanya, “Apabila hari telah petang, maka Rasulullah SAW berdoa: ‘Amsaina wa amsal mulku lillahi wal hamdu lillah laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku wal lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qadir. Rabbi as-aluka khaira maa fi hadzihil lailati wa khaira maa ba’daha. wa a’udzu bika min syarri maa fi hadzihil lailati wa syarri maa ba’daha. Rabbi a’udzubika minal kasali, wa suu-il kibari. Rabbi a’udzu bika min ‘adzabin fi naari wa ‘adzabin fil qabri’ dan apabila hari telah pagi baginda berdoa pula seperti itu, menukar kata ‘amsaina’ (petang hari) dengan kata ‘ashbahna’ (pagi hari).” (Sahih Muslim Bab – Zikir, Doa, Taubat , Istighfar No Hadis – 2345)
Dari Juwairiyah binti Al Harits isteri Nabi SAW r.a., katanya Nabi SAW keluar dari rumahnya pagi-pagi setelah selesai solat Subuh, dan Juwairiyah masih berada di tempatnya solat. Setelah waktu Dhuha Rasulullah SAW pulang sedangkan Juwairiyah masih duduk di tempatnya semula. Rasulullah bertanya kepadanya, “Apakah engkau sentiasa duduk (berzikir) seperti itu sejak kutinggalkan tadi?” Jawab Juwairiyah, “Betul, ya Rasulullah!” Sabda Nabi SAW, “Aku hanya mengucapkan empat kalimat sebanyak tiga kali semenjak itu, yang kalau ditimbang dengan apa yang kau baca dalam zikirmu sejak tadi, nescaya sama berat. Kalimat itu ialah: ‘Subhanallahi wa bihamdihi ‘adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi wa midadi kalimaatihi.’” (Sahih Muslim Bab – Zikir, Doa, Taubat , Istighfar No Hadis – 2348)
 Kesimpulan
Sesungguhnya orang-orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah SWT yang ingin memperolehi kesempurnaan imannya tidak akan mempermudah dan melengah-lengahkan untuk berzikir, tiada mahu lalai dan dilalaikan oleh sesuatu dari berzikir kerana lalai dan lupa Allah SWT itu adalah lantaran jiwa yang telah dipengaruhi oleh syaitan. Oleh itu pelajarilah zikir dan amalkanlah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir serta berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Amin Yarabbal’alamin.
Firman Allah SWT yang maksudnya, “Maka kalau sekiranya dia (Nabi Yunus) bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir dan tasbih, nescaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur.” (Surah Ash-Shaaffaat [037], ayat 143-144 )

Strategi Perniagaan Kencang Gaya Abdul Rahman bin Auf

Assalamualaikum dan salam kejayaan buat para pembaca sekalian. Artikel kali ini membawakan perkongsian tentang strategi yang diamalkan oleh tokoh perniagaan Islam yang tidak asing lagi iaitu Abdul Rahman bin Auf r.a.

Seperti yang pembaca sedia maklum, Abdul Rahman bin Auf merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang hartawan namun tetap zuhud. Beliau telah banyak membelanjakan harta kekayaannya ke jalan agama.
Beliau adalah seorang usahawan yang termasyhur ketika itu (seorang bilionair jika dibandingkan dengan zaman sekarang).
Salah satu perniagaan yang dijalankan oleh beliau adalah perniagaan unta. Beliau berjaya mendominasi perniagaan unta ini yang sebelum itu telah pun didominasi oleh kaum Yahudi.
bisnes-abdul-rahman-bin-auf
Persoalannya, bagaimana Abdul Rahman bin Auf mampu mematahkan strategi kaum Yahudi?

Strategi 1 – Jual Unta Harga Kos

Beliau menggunakan strategi jualan pada harga kos. Ya, unta-unta beliau dijual pada harga kos, bermakna beliau langsung tiada untung. Berkesankah strategi seperti ini? Hasilnya, semua yang ingin membeli unta akan pergi ke Abdul Rahman bin Auf.
 Beliau langsung tidak mengambil keuntungan dengan hasil jualan unta, namun apabila ditanya kepada beliau, beliau menjawab:
Keuntungan tidak diambil dari hasil penjualan unta. Unta dijual pada harga kos. Tetapi, keuntungan diambil dari menjual “tali pengikat unta”.
Dari situlah datangnya keuntungan beliau berniaga. Tali-tali yang dijual adalah cantik dan bermacam- macam warna. Jarang orang lain yang berniaga unta dapat menandingi kelebihan beliau berniaga.
Sebenarnya, pada zaman ini ramai peniaga-peniaga yang menggunakan strategi ini, lebih-lebih lagi peniaga yang mempunyai modal pusingan yang besar.
Ramai peniaga-peniaga terutamanya kedai-kedai borong yang menjual pada harga rendah bagi barangan yang biasa dibeli pengguna, namun secara ‘tersembunyi’ menaikkan harga bagi sesetengah barangan mereka.
Pembeli yang sudah ‘kerasukan’ membeli barangan mereka pasti akan tidak sedar bahawa sesetengah barangan mahal pula harganya, namun tetap berbelanja dengan alasan ‘malas’ untuk pergi ke kedai lain.
Strategi ini jarang sekali dilakukan oleh para peniaga. Tidak ramai yang berani mengambil risiko ini kerana jika tersilap langkah, kerugian besar yang menanti peniaga.
Berbalik kepada kisah sahabat Rasulullah SAW, Abdul Rahman bin Auf adalah seorang saudagar dan usahawan termasyur yang telah dijanjikan syurga. Beliau sangat banyakmenyumbangkan hartanya pada jalan Allah. Apabila diminta untuk menderma, pasti tidak akan ditolaknya.
Selain strategi #1 di atas, Abdul Rahman bin Auf pernah ditanya tentang apakah strategi perniagaannya yang lain sehinggakan menjadi hartawan yang terkemuka pada zaman itu?

Strategi 2 – Syukur Walau Untung Sedikit

“Aku tidak pernah menolak keuntungan walaupun sedikit.”
Frasa di atas sangat memberikan kesan yang positif bagi para usahawan dalam mengatur strategi perniagaan. Jangan sesekali ambil mudah soal keuntungan yang bakal diambil dari pembeli, dan jangan pula mengambil mudah soal halal dan haram dalam perniagaan.
Sebagai contoh, sekiranya kita mempunyai kos tanggungan seperti kos penghantaran, kita harus bijak mengira kos supayakeuntungan dapat ditampung walaupun kos penghantaran produk biasanya tidaklah seberapa. Dari segi halal haramnya, jangan pula ada unsur-unsur riba dalam menguruskan perniagaan.

Strategi 3 – Jangan Seksa Pelanggan

“Aku tidak pernah melambatkan penjualan barangan daripada yang meminta.”
Sekiranya ada permintaan, beliau akan sedaya upaya mendapatkan barangan yang diminta oleh pelanggan. Strategi ini boleh diaplikasikan dalam perniagaan yang dijalankan. Ada segelintir usahawan yang bersikap ‘malas’ dan mengambil mudah perkara ini.
Sekiranya pelanggan bertanyakan tentang sesuatu barangan, peniaga hanya membiarkan pelanggan berlalu pergi dengan menyatakan, “Barang yang diingini tidak dijual disini”.
Peniaga yang bijak tidak akan mudah ‘melepaskan’ pelanggan seperti ini, sebaliknya akan berusaha sedaya upaya mendapatkan bekalan barangan yang diminta dari jaringan rakan-rakan perniagaannya yang lain.

Strategi 4 – Sila Bayar Tunai

“Aku tidak menjual secara tangguhan bayaran.”
Abdul Rahman bin Auf tidak mengamalkan cara tangguhan bayaran yang rata-rata ramai dikalangan para peniaga yang mengamalkan teknik ini. Beliau menjalankan urusniaga dalam bentuk tunai. 
bisnes-abdul-rahman-bin-auf-2
Sebenarnya dengan mempercepatkan bayaran, peniaga akan mendapat pusingan modal dengan lebih cepat, dan mudah untuk digunakan bagi membeli barangan yang baru untuk dijual.
Seterusnya timbul pula persoalan mengapa Pasar Ansar kepunyaan Rasulullah SAW di Madinah mencipta sejarah menang besar dalam persaingan perniagaan dengan peniaga yahudi atau orang bukan Islam Madinah?
Rahsianya penting yang harus peniaga Islam ketahui ialah setiap malam yang sepi waktu dinihari, para pelaksana perniagaan diketuai oleh Saidina Abdul Rahman bin ‘Auf r.a. sendiri akan bermunajat kepada Allah dan Rasul, untuk menyokong dan memberi kerjasama dalam perniagaan mereka.
Mereka semua melakukan solat hajat, berdoa, taubat, zikir wirid, membaca Al-Quran, selawat dan lain-lain ibadah sampingan demi mendapatkan Tuhan sebagai penolong dan pemimpin. Maka jatuhlah ke hati mereka mukjizat Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana perniagaan menurut Islam atau cara berniaga yang disuruh Allah SWT.
Mereka akhirnya dapat menawan hati penduduk kota Madinah. Para penduduk mula beralih daripada peniaga yahudi kepada peniaga pimpinan Abdul Rahman bin auf r.a. Beliau memupukkan rasa kasih sayang sesama peniaga dan para pelanggan.
Rindu untuk duduk bersama Rasul dan para sahabat membuatkan orang Madinah akhirnya berpusu-pusu membeli di Pasar Ansar. Maka akhirnya peniaga yahudi mula meninggalkan kota Madinah.
Begitulah kehebatan strategi perniagaan yang diamalkan Abdul Rahman bin Auf yang harus dijadikan contoh kepada kita lebih-lebih lagi sebagai peniaga. Hamka amat tertarik dengan jawapan yang telah diberikan oleh Abdul Rahman bin Auf.
Jika ada yang bertanya tentang rahsia perniagaannya, Abdul Rahman bin Auf menjawab;
“Aku tidak menjual barang-barang cacat, aku merasa cukup dengan untung yang sedikit kerana aku tahu Allah memberkati..”
Kehebatan beliau dalam perniagaan tidak dapat disangkal lagi. Sejarah pernah merekodkan bahawa beliau pernah menjual seribu ekor unta dalam masa sehari sahaja. Beliau menjualnya dengan harga yang murah, beliau hanya mengambil untung atas tali yang mengikat untasahaja.

3 Strategi Berniaga Klasik Cara Sahabat Nabi

Setiap utas tali itu, beliau mendapat untung satu Dirham. Dengan itu, beliau berjaya memperolehi keuntungan seribu dirham dalam satu hari. Beliau benar-benar melaksanakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadith baginda:
“Hendaklah kamu berniaga, sesungguhnya perniagaan itu menjana 9/10 daripada rezeki”. (Hadith Riwayat Imam Ahmad)
Kesimpulan ringkas yang dapat dibuat daripada strategi perniagaan Abdul Rahman bin Auf:
 1. Jangan menolak rezeki walaupun sedikit. Adakalanya kita terpaksa menurunkan keuntungan perniagaan kita. Dengan itu, keuntungan masih kita perolehi. Rezeki masih menyebelahi kita walaupun sedikit.
 2. Percepatkan segala urusan jual beli. Percepatkan segala layanan pelanggan. Terbukti dari zaman dahulu sehingga kini, kelajuan dan kepantasan menangani masalah dan pelanggan dalam perniagaan akan memberi pulangan yang tinggi. Pelanggan pula akan suka kepada peniaga sebegini. Dengan memudahkan urusan pelanggan, besar kemungkinan pelanggan akan melanggan buat kali kedua dan seterusnya.
 3. Urus niaga haruslah dijalankan dalam tunai sahaja. Di mana ia akan menguntungkan kedua belah pihak samada pelanggan mahupun peniaga.

Monday, 21 December 2015

Manfaat Propolis, Khasiat Propolis,Kegunaan Propolis


Secara alami fungsi propolis adalah sebagai bahan untuk menambal sarang dan mensterilkan sarang bagi lebah, namun ternyata manfaat propolis juga bisa diambil oleh manusia. Menurut para ahli, kandungan propolis sangat lengkap, dan yang paling menonjol adalah zatbioflavonoidsKegunaan propolis untuk manusia yaitu sebagai obat propolis.Propolis bisa digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit manusia, baik itu penyakit dalam tubuh ataupun luar tubuh. Propolis adalah obat herbal tanpa efek samping, berbeda dengan obat kimia yang ada efek sampingnya
Obat propolis mulai banyak digunakan oleh manusia pada saat ini, hal ini dikarenakankhasiat propolis yang sangat ampuh luar biasa untuk melawan berbagai jenis penyakit. Selain itu, propolis sangat aman dikonsumsi, karena merupakan herbal asli tanpa efek samping. Efek samping propolis benar-benar TIDAK ADA, yang ada mungkin hanya reaksi propolis. Produk propolis mulai banyak ditemukan dipasaran, baik itu yang bentuk padat ataupun cair.

Propolis adalah obat untuk berbagai macam jenis penyakit, seperti:

 jual propolis murah harga propolis obat propolis www.propolis4life.wordpress.com 082218120457

8 Manfaat Habbatussauda dan Efek Sampingnya

Apa manfaat Habbatussauda untuk kesehatan? ketahui juga efeksampingnya. Simaklah informasi berikut beserta cara membuat ramuannya. Tanaman ini juga dikenal dengan nama Jintan Hitam, jenis tanaman ini memiliki khasiat yang sangat ampuh untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan dan kecantikan. Habbatussauda merupakan salah satu jenis tanaman yang sering kita temukan di indonesia, tanaman ini sering digunakan untuk dijadikan sebagai bumbu masakan. Tanaman herbal ini telah dimanfaatkan untuk pengobatan sejak 2000 sampai 3000 SM, sejak itulah tanaman jantan hitam ini mulai dikembangkan untuk dijadikan sebagai obat herbal yang mujarab.
Habbatussauda tidak hanya dikenal di negara indonesia, tetapi diberbagai negara pun tanaman ini sangat dipercaya akan keampuhannya dalam mengobati berbagai jenis penyakit. Di setiap negara, tanaman ini memiliki sebutan nama yang berbeda-beda seperti di arab saudi tanaman ini disebut dengan nama habbatul barakah, di negara inggris tanaman ini disebut dengan nama black seed, black caraway, natura seed, love-in-the-mist, nutmeg flower, black cumin. Dinegara malaysia dikenal dengan nama jintan hitam, dinegara turki dikenal dengan nama corek out, dinegara india dikenal dengan nama kalonji.
Karakteristik Habbatussauda
Manfaat HabbatussaudaJenis tanaman Habbatussauda memiliki ciri-ciri seperti berikut, diantaranya yaitu :
 • Tanaman Habbatussauda merupakan jenis tanaman herbal yang berdiri tegak
 • Tanaman ini memiliki ketinggian mencapai 70 cm
 • Tanaman ini memiliki bentuk batang yang bercabang-cabang
 • Daun tanaman Habbatussauda memiliki ciri-ciri seperti daunnya yang berseling, berbulu halus dan memiliki tangkai yang kuat.
 • Memiliki warna daun yang hijau dan dapat berubah warna menjadi cokelat kemerah-merahan.
 • Tanaman Habbatussauda dapat tumbuh bunga disekitar ujung batang atau disekitar cabangnya, serta memiliki tangkai bunga yang panjang dan dipenuhi dengan bulu-bulu halus.
 • Bunga yang tumbuh pada tanaman jintan, memiliki warna putih kekuning-kuningan.
 • Buah yang dihasilkan menyerupai bentuk kapsul dengan warna buah hijau keabu-abuan
 • Dari setiap buah jintan, terdapat biji buahnya sekitar 3-4 biji yang berwarna hitam
 • Bentuk biji buah Habbatussauda berbentuk segitiga dan memiliki aroma yang sangat khas serta memiliki kandungan minyak di dalamnya.
Kandungan Senyawa
Kandungan Biji HabbatussaudaKandungan senyawa yang terdapat pada Habbatussauda cukup banyak, tanaman ini memiliki senyawa aktif yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Berikut ini merupakan beberapakandungan senyawa yang terkandung di dalam biji buah Habbatussauda, diantaranya yaitu :
 • Minyak asiri
 • Saponin
 • Thimoquinone
 • Minyak padat
 • Nigellone
 • Minyak lemak, dan
 • Alkaloid

Manfaat Habbatussauda Untuk Kesehatan Tubuh

Habbatussauda memiliki manfaat yang sangat banyak sekali untuk kesehatan tubuh, diantaranya yaitu :
 1. Dapat bersifat antibakteri
 2. Dapat mengatasi penyakit diabetes atau kencing manis
 3. Dapat membantu dalam menstabilkan kadar gula darah di dalam tubuh
 4. Dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh
 5. Dapat mencegah dan membunuh perkembangan sel kanker di dalam tubuh, ini dikarenakan di dalam Habbatussauda terdapat kandungan thymoquinone dan juga thymohydroquinone yang merupakan salah satu kandungan senyawa antikanker.
 6. Dapat membantu melancarkan buang angin, ini dikarenakan kandungan senyawa di dalam Habbatussauda dapat bersifat karminatif.
 7. Dapat mengatasi sakit perut
 8. Dapat menghangatkan badan, sehingga dapat mencegah masuk angin.
Itulah manfaat Habbatussauda yang cukup banyak dan berguna bagi kesehatan tubuh kita
8 MANFAAT MENAKJUBKAN BUAH ZAITUN

Buah zaitun telah tumbuh sejak 8000 tahun yang lalu terutama di kawasan Mediterania. Buah zaitun berasal dari pohon Olea europea yang dapat tumbuh selama bertahun-tahun.

Anda biasanya mengonsumsi buah zaitun sebagai salad atau topping pizza. Selain itu Anda juga menggunakan minyak zaitun untuk berbagai keperluan kecantikan maupun kesehatan.

Oleh karena itu ketahui manfaat menakjubkan dari buah zaitun untuk meningkatkan kualitas kesehatan Anda seperti dilansir dari magforwomen.com.

Mencegah berbagai jenis kanker
Buah zaitun mengandung zat anti oksidan dan karotenoid yang disebut dengan lutein. Lutein membantu menghancurkan radikal bebas di dalam tubuh yang dapat menyebabkan kanker. Buah zaitun ampuh untuk mencegah berbagai jenis kanker seperti kanker usus besar, kanker payudara, dan kanker lambung.

Mencegah penuaan dini
Sifat anti oksidan yang ada di dalam buah zaitun selain untuk mencegah kanker juga dapat digunakan untuk mencegah penuaan dini yang terjadi di kulit Anda.

Menyehatkan pencernaan
Buah zaitun memiliki beberapa manfaat untuk menyehatkan pencernaan sebab buah zaitun mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan racun dan gas penyebab masalah pencernaan.

Mencegah penyakit jantung
Buah zaitun baik untuk kesehatan jantung sebab buah zaitun mampu mengurangi tingkat kolesterol jahat dalam tubuh dan meningkatkan HDL atau kolesterol baik.

Mengurangi resiko diabetes
Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mengonsumsi buah zaitun akan mengurangi resiko Anda terkena penyakit diabetes.

Memperbaiki penglihatan
Karena sifat anti oksidan yang ada di dalam buah zaitun, maka buah zaitun penting untuk meningkatkan penglihatan Anda.

Mencegah asma
Vitamin C yang terkandung di dalam buah zaitun mampu membantu Anda untuk terhindar dari asma

Membantu dalam mengobati anemia
Tingginya jumlah zat besi yang ada di dalam buah zaitun akan meningkatkan produksi sel darah merah di dalam tubuh Anda. Selain itu buah zaitun akan mengikat oksigen di dalam darah Anda sehingga membuat Anda lebih sehat.

Itulah beragam manfaat sehat dari mengonsumsi buah zaitun. Saat ini ada begitu banyak macam olahan buah zaitun yang dapat menjadi alternatif makanan sehat bagi Anda.

Monday, 14 December 2015Merindui RasulullahRasulullah (SAW) sudah meninggalkan kita selama 1421 tahun...
Begitu jauh jarak masa antara kita dengan Baginda...
Namun aku pelik...
Kenapa bila dibandingkan ketebalan rindu kita kepada Rasulullah, makin lama makin nipis seperti sehelai kertas...
Kenapa saudaraku?..
adakah kerana sudah lama Rasulullah meninggalkan kita?
Adakah kerana kita tak pernah bersua muka dengan Baginda?

Itu bukan alasannya wahai saudaraku...
Mampukah kita menjawab sebegitu dihadapan Rasulullah...
Sanggupkah wahai saudaraku?

Sepatutnya semakin jauh masa Rasulullah dengan kita semakin tebal kerinduan kita kepada Baginda...
Kenapa saudaraku?
Kerana kita cemburu dengan sahabat nabi yang hidup pada zaman nabi, menatap wajah Rasulullah dan bergurau senda dengan Baginda...
kerana kita tersangat rindu untuk berjumpa dengan seorang insan yang mulia...
Seorang Nabi yang sangat mencintai ummatnya walaupun tidak pernah bertemu dengan kita...~Allah~

Rasulullah pernah mengalirkan air mata baginda kerana mengingatkan kita, ummatnya yang tak berkesempatan untuk berjumpa dengan baginda...
Sahabat bertanya, "kenapa kamu menangis wahai Rasulullah?"
Rasulullah menjawab, "Aku sedih mengenangkan saudara-saudaraku yang tak dapat berjumpa dengan ku. Aku merindui mereka."

Para sahabat cemburu...
Kenapa para sahabat cemburu?..
Kerana Rasulullah merindui kita...
Bagaimana dengan kita?..
Lapangkan hatimu, jawab dengan suara hatimu yang tulus...

Buat diri ini dan semua saudaraku...
Jangan kita meninggalkan Sunnah Baginda...
Jangan kita lupa pesanan Baginda...
Jangan kita lupa untuk Selawat kepada Baginda...
Fahami Sirah Nabi...
Kerana dengan memahami Sirah Nabi dan mengamalkan Sunnah & Selawat itu mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW...
Kami merindui mu, Ya Rasulullah...
Andai Rasulullah berada di sisiku...

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم